Høst-blomsten
Mellem to veje
Vores have ligger i udkanten af Ringsted, mellem to veje. Den ene vej er en stille villavej. Den anden vej er en trafikeret landevej.
Støj og visuel forurening
Den grønne beplantning i skellet ud til landevejen er helt utilstrækkelig. Vi kan se og høre forbikørende personbiler, busser, store lastbiler og tunge landbrugs-maskiner.
For at bekæmpe støj og plagsomt udsyn har vi besluttet os for at lave et bredt grønt bælte ud til vejen.
Yderst, tættest på skråningen står træerne. Derefter kommer en række tujaer, og tilsidst en række mahognibregner.
Busstoppestedet
Der er et busstoppested lige ud for vores grund. Der er ikke nogen affaldskurv ved busstoppestedet, så folk smider affald ned ad skråningen til os.
Vi kan lige se toppen af busskiltet fra haven. Med tiden vil det blive dækket af løvet på de små træer.