Høst-blomsten
Træbælte
De høje træer
Ved indflytningen i 2004 stod der nogle enkeltstående store træer med vældige kroner. De fleste af dem har vi - ved familiens hjælp - skåret ned, og hugget op til brænde. Men endnu står der et par træer med vajende kroner. De skal også skæres ned, undtagen bøgetræet, som vi bevarer som vartegn for haven.
De mindre træer
I det meste af skellet mod landevejen vokser en række små træer, som kun bærer løv i toppen. Stammerne er nøgne og giver godt udsyn til trafikken - og til solnedgangen. I efteråret 2005 skar vi dem ned, i det håb at de så ville dække bedre for udsynet. Det hjalp nu ikke ret meget, stammerne er stadig nøgne med udsyn til bilerne.