Høst-blomsten
Plæne
Græsplænen
Vores græsplæne er en hullet sag, gennemsyret af mælkebøtter, skvalderkål, svampe og uønskede stauder, der bliver ved med at så sig selv. Plænen trænger til at blive pløjet op og tromlet, så vi kan så helt nyt græs på en jævnet flade.

Claus har gravet frugttræer op et par steder, uønskede stauder og småbuske andre steder, så der er mange bare pletter i haven. Nyt græs er dog på vej.
Mudderhjørnet
Under badeværelsesvinduet i baghaven er der en plet bar mudderjord. Det kommer af, at der har været en gravko og grave jord op, som siden er blevet kastet til igen. Jorden er ikke faldet helt til igen, så der er et værre pløre, når det regner.
Gravkoen skulle bane vej for reparation af et kloakrør med brud.