Høst-blomsten
Lavlandet
Lavlandet
Lavlandet er et uregelmæssigt formet fliseareal, som ligger lidt lavere end den øvrige del af haven. Man kommer til lavlandet ved at gå ned af en flisetrappe fra terassen.
Lavlandets geografi
Lavlandet består af tre områder: et fliseareal, vi kalder gryden, en passage, vi kalder passet og yderligere et fliseareal, som vi kalder kummen.
Gryden
Da vi flyttede ind, stod et par havemøbler nede i gryden, og ved kanten af arealet knejsede en udepejs. Vi har ikke brugt arealet til hygge, men i lang tid benyttet udepejsen til at brænde haveaffald af.
Pejsen var imidlertid ikke køn og meget faldefærdig, så Claus har revet den ned.
Derved åbnedes en passage til det andet fliseareal, kummen, så de to arealer kom til at hænge sammen.
Passet
Passet flankeres af to forsythia. Claus har belagt passet med et par trædesten, så det fungerer som passage mellem gryden og kummen.
Kummen
Da vi flyttede ind, anede vi ikke kummens eksistens. Flisearealet var dækket af græs, og kom for en dag, da jeg en dag satte en spade i jorden og stødte på noget hårdt. Nysgerrig gravede jeg et par tørv op, og blev ved, til jeg havde blotlagt hele flisearealet.