Høst-blomsten
Vand
Vand til haven
For at kunne forsyne planterne med vand, også når det er tørke om sommeren, er Claus i færd med at opsætte vandtønder. Vi har købt to tønder med vandhane til opstilling i haven.
Skurtønden
Den ene tønde er opstillet i skurhjørnet: Claus har monteret en tagrende på det ene skur, hvorfra vandet flyder over i tønden.
Hustønden
Den anden tønde skal monteres for enden af en af husets tagrender - det er endnu uvist hvilken.