Høst-blomsten
En forsømt have
Da vi overtog haven i 2004, var den meget forsømt. Skvalderkål myldrede op alle vegne, mælkebøtter muntrede sig i græsset og brændenælder skød op langs hegnet til naboen. Der var også blomster alle vegne - store stauder og små kravlende planter. Mange af dem vidste vi ikke - og ved stadig ikke - hvad hedder.
Hvad skal der gøres?
Den vigtigste opgave var at bekæmpe de allestedsnærværende, omsiggribende skvalderkål. Dernæst skulle vi lære almindelig havepleje: