Høst-blomsten
Kompost
Forår
Sommer
efterår
Vinter
Kompostering
Vi komposterer på to måder: vi har en kompostkasse til det grove affald fra haven, og en komposttønde til køkkenaffald.
Kompostkassen
Ved det store mirabelletræ for enden af staudebedet står en kompostkasse af træ. Den bruger vi til haveaffald - og det er der meget af.
Komposttønden
I skurhjørnet står en genbrugscontainer til grønt affald. Vi har ikke været så flittige til at bruge den endnu. Den er beregnet til det grønne køkkenaffald.