Høst-blomsten
Buskbælte
Mahognibregner
Foran tujaerne har vi forsøgsvis plantet en række mahognibregner. Det er meget smukke stedsegrønne buske, som sætter gule blomster og har kristtjørnagtige blade.
Deling af buskene
Ikke alle de nyplantede mahognibregner trives. Jeg tror, jeg var for lidt rundhåndet med rodnettet, da jeg delte den oprindelige busk i mindre dele.